Αρχική

Η PallasCom κατασκεύαζε προϊόντα λογισμικού σε περιβάλλον DOS από το 1988.  Το 1996 σταμάτησε η παραγωγή λογισμικού, προωθώντας έτοιμες λύσεις μεγάλων ελληνικών κατασκευαστών λογισμικού. Όμως οι διαμορφώμενες συνθήκες την ώθησαν πάλι στην παραγωγή λογισμικού σε περιβάλλον Windows. Έτσι από το 2001, άρχισε εκ νέου η παραγωγή εφαρμογών εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης.