δ-Φίλος 2

Η διαδικτυακή εφαρμογή δ-Φίλος 2 είναι μία πλήρης εμπορική και λογιστική εφαρμογή που ενσωματώνει πλήθος λειτουργιών.

Δείτε τις ενότητες της εφαρμογής.

 

 

Λήψη εφαρμογής pcHost.

Δοκιμαστική έκδοση δ-Φίλος 2.