Δελτία παραλαβής γάλακτος

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται ανάλυση εισκόμισης γάλακτος από τυροκομεία. Συνήθης ροή εργασίας:

 • Εκδίδουμε συγκεντρωτικά δελτία παραλαβής βάσει δρομολογίου (κενό, χωρίς ποσότητες).
 • Κάθε οδηγός παραλαμβάνει ένα αντίτυπο και αρχίζει το δρομολόγιο. Σημειώνει στο δελτίο τα κιλά γάλακτος που παραλαμβάνει από κάθε παραγωγό (Αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο, ανάλογα με την διαμόρφωση).
 • Μετά το πέρας του δρομολογίου καταχωρούνται στο αντίστοιχο δελτίο τα κιλά γάλακτος ανά παραγωγό.

Στο παρόν υποθέτουμε ότι παραλαμβάνουμε γάλα πρόβειο και γάλα γίδινο.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία των λογαριασμών παραγωγών ή και προμηθευτών
 2. Δημιουργία κατηγοριών ειδών,
 3. Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών,
 4. Δημιουργία των ειδών ΦΕΚ,
 5. Δημιουργία των ειδών γάλακτος,
 6. Δημιουργία ειδών αγαθών,
 7. Δημιουργία δρομολογίων συλλογής,
 8. Δημιουργία ομάδας στηλών δελτίων παραλαβής,
 9. Δημιουργία των κατάλληλων τύπων κινήσεων ειδών, τύπων κινήσεων λογαριασμών και τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων.

Στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών πέραν των ειδών γάλακτος, θα πρέπει να υπολογίζονται και κάποιες επιβαρύνσεις ή κρατήσεις. Έτσι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και κάποια είδη ΦΕΚ (Φόρων – Επιβαρύνσεων – Κρατήσεων) που συνοδεύουν τα είδη γάλακτος. Στο τρέχον παράδειγμα υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούμε την επιβάρυνση: Κρατήσεις υπέρ ΕΛΟΓΑΚ που θα υπολογίζεται αυτόματα στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών.

Δημιουργία των λογαριασμών των παραγωγών

Αρχικώς δημιουργούμε λογαριασμούς για όλους τους παραγωγούς από τους οποίους παραλαμβάνουμε γάλα.

Η εργασία εκτελείται από το μενού: Αρχεία – Λογαριασμοί εμπορικού – Δημιουργία νέου λογαριασμού.

Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία του παραγωγού που είναι απαραίτητα.

Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα επάγγελμα που θα ενταχθούν όλοι οι παραγωγοί. Στο τρέχον παράδειγμα είναι ο κωδικός 9 – Κτηνοτρόφος. Αυτό χρειάζεται για την ορθή εκχώρηση των κρατήσεων ΕΛΟΓΑΚ. Εάν αγοράζουμε γάλα και από εμπόρους, δεν μπορούμε να χρεώσουμε κρατήσεις και σε αυτούς.

Δημιουργία κατηγοριών ειδών

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα κατηγοριών ειδών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών – Κατηγορίες ειδών στο πλαίσιο Πίνακας).

Κατηγορία είδους: 1 – Γάλα

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός1
ΠεριγραφήΓάλα

Όλα τα είδη γάλακτος ως πρώτες ύλες θα πρέπει να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Κατηγορία είδους: 102 – Κρατήσεις ΕΛΟΓ

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός102
ΠεριγραφήΚρατήσεις ΕΛΟΓ

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται οι κρατήσεις.

Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών

Για την ορθή μεταφορά στην γενική λογιστική θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους αντίστοιχους λογιστικούς χαρακτηρισμούς. Οι λογιστικοί χαρακτηρισμοί χρειάζονται, ώστε να εισάγουμε τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα λογιστικών χαρακτηρισμών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών – Λογιστικοί χαρακτηρισμοί στο πλαίσιο Πίνακας).

Λογιστικός χαρακτηρισμός: 31 – Πρώτες ύλες

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός31
ΠεριγραφήΠρώτες ύλες
Επιλογή προθεμάτωνΣταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών24
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών54-00-24

Λογιστικός χαρακτηρισμός: 212 – Κρατήσεις αγορών

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός212
ΠεριγραφήΚρατήσεις αγορών
Επιλογή προθεμάτωνΣταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών54-06-00-000
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών

Δημιουργία ειδών ΦΕΚ

Δημιουργούμε στην συνέχεια το είδος Κρατήσεις υπέρ ΕΛΟΓΑΚ. Το είδος αυτό δεν χρειάζεται να καταχωρείται από τον χρήστη, αλλά μέσω σωστής παραμετροποίησης θα εκχωρείται από την εφαρμογή όπου απαιτείται.

Είδος: Κρατήσεις ΕΛΟΓΑΚ

 

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδουςΚρατήσεις αγορών
Κωδικός99-002
ΠεριγραφήΚρατήσεις υπέρ ΕΛΟΓΑΚ 0,25%
Κατηγορία ΦΠΑ9 – 0%
Μονάδα μέτρησης1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός212 – Κρατήσεις αγορών
Κατηγορία είδους102 – Κρατήσεις ΕΛΟΓ
Σελίδα Ορισμός ΦΕΚ
Η αξίαΥπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό0,25
Τύποι ειδών14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών1 – Γάλα
Τύποι λογαριασμών11, 15 – Προμηθευτής, Παραγωγός
Επαγγέλματα9 – Κτηνοτρόφος

Στα είδη ΦΕΚ, ορίζουμε ως είδη αποδέκτες αυτά που έχουν τύπο 14 (Πρώτη ύλη) και κατηγορία 1 (Γάλα) και ως λογαριασμούς αποδέκτες, αυτούς με τύπο 11, 15 (Προμηθευτής  και παραγωγός) και επάγγελμα 9 (Κτηνοτρόφος). Ο ορισμός αυτών χρειάζεται, ώστε να γνωρίζει η εφαρμογή για ποια είδη και για ποιους λογαριασμούς να εισάγει στο παραστατικό τα είδη ΦΕΚ και στην συνέχεια να υπολογίσει τις αξίες αυτών. Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε περισσότερο τα είδη και τους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας επιπρόσθετα στοιχεία. Για να γίνει κατανοητό, εάν αγοράσουμε κάποιο είδος γάλακτος από κάποιον προμηθευτή ή από κάποιον παραγωγό που στο επάγγελμά του έχουμε ορίσει Έμπορος, τότε η εφαρμογή δεν θα υπολογίσει τις αξίες των αντίστοιχων κρατήσεων.

Δημιουργία ειδών γάλακτος

Εφ’ όσον δημιουργήσαμε τα είδη ΦΕΚ, δημιουργούμε τα είδη γάλακτος στην αποθήκη:

Είδος: Γάλα πρόβειο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδους14 – Πρώτη ύλη
Κωδικός01-003
ΠεριγραφήΓάλα πρόβειο
Κατηγορία ΦΠΑ32 – 13%
Μονάδα μέτρησης2 – Κιλό
Λογιστικός χαρακτηρισμός31 – Πρώτες ύλες
Κατηγορία είδους1- Γάλα (Απαραίτητη)

Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην σελίδα Μον. μέτρησης για να εισάγουμε τα αυτόματα είδη ΦΕΚ που ορίσαμε παραπάνω. Επίσης σημειώνουμε το πλαίσιο Δέχεται φόρους – επιβαρύνσεις – κρατήσεις αγορών (ΦΕΚ).

Ο ορισμός των ειδών ΦΕΚ στα είδη θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο υπολογισμό αυτών κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και τον μετασχηματισμό αυτών σε εκκαθαρίσεις παραγωγών.

Δημιουργία ειδών αγαθών

Δημιουργούμε είδη αγαθών που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα για την συγκέντρωση και τον μετασχηματισμό των δελτίων παραλαβής.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα Είδη αγαθών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες αγροτικών προϊόντων – Είδη αγαθών στο πλαίσιο Πίνακας).

Είδος αγαθού: 2 – Γάλα γίδινο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός2
ΠεριγραφήΓάλα γίδινο
Κωδικός είδους01-002 (Επιλέγουμε το είδος αποθήκης).
Τύπος παραγωγούΠαραγωγός γάλακτος

Είδος αγαθού: 3 – Γάλα πρόβειο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός3
ΠεριγραφήΓάλα πρόβειο
Κωδικός είδους01-003 (Επιλέγουμε το είδος αποθήκης).
Τύπος παραγωγούΠαραγωγός γάλακτος

Δημιουργία δρομολογίων συλλογής

Κάθε δρομολόγιο περιέχει τους παραγωγούς του αντίστοιχου πραγματικού δρομολογίου.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα Είδη αγαθών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες αγροτικών προϊόντων – Δρομολόγια συλλογής αγαθών στο πλαίσιο Πίνακας):

Δημιουργία ομάδων στηλών δελτίων παραλαβής

Μία ομάδα στηλών δελτίων παραλαβής περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την δημιουργία των στηλών (γάλα πρόβειο, γάλα γίδινο, κλπ.) του δελτίου παραλαβής και για τον μετασχηματισμό των δελτίων σε τιμολόγια αγοράς, εκκαθαρίσεων, κλπ. ανά παραγωγό. Μία ομάδα στηλών δελτίων παραλαβής συνδέεται με πίνακα στην βάση δεδομένων, ο οποίος δημιουργείται από την εφαρμογή με την καταχώρηση της ομάδας. Τα πεδία του πίνακα αυτού αντιστοιχούν στις στήλες της ομάδας.

Παράδειγμα ομάδας στηλών:

Χρειάζονται δύο στήλες για την τήρηση της ποσότητας, μία για το πρόβειο και μία για το γίδινο. Εισάγουμε τα βασικά στοιχεία της ομάδας. Προσοχή! Ο πίνακας να δημιουργηθεί στο τέλος της εισαγωγής όλων των στοιχείων της ομάδας.

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός1
ΠεριγραφήΟμάδα γάλακτος
Σελίδα Βασικά
Όνομα πίνακαGalaSylo (Μόνο λατινικοί χαρακτήρες)
Τύπος λογαριασμώνΠαραγωγός
Βάση περιόδωνΜήνας
Στήλες ποσότητας ομάδας2,3 (Είναι οι στήλες που κρατούν τις ποσότητες γάλακτος)
Σελίδα Μετασχηματισμός
Προτεινόμενη έκδοσηΜη εκτελεσμένο
Να προτείνεται δημιουργία εγγραφών αποτελεσμάτων
Σελίδα Λοιπά

Εάν συλλέγουμε και από παραγωγούς που δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και δεύτερη ομάδα.

Στήλες ομάδος

Στην συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε τις στήλες (πεδία) της ομάδας. Με την μετάβαση στην σελίδα Στήλες, παρατηρούμε ότι η εφαρμογή έχει εισάγει ήδη ένα πεδίο με όνομα AAE, που είναι ο αύξων αριθμός εγγραφής. ΔΕΝ το διαγράφουμε.

Στήλη: Γάλα πρόβειο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου2 (1 έχει λάβει το πεδίο AAE).
Περιγραφή στήληςΓάλα πρόβειο
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΠροστίθεται στην συνολική ποσότητα
Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα: ΝΑΙ
Όνομα πεδίουGPP (Μόνο λατινικοί χαρακτήρες)
Σελίδα Εμφάνιση
Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο: ΝΑΙ
Εμφάνιση στήλης / πλαισίου: ΝΑΙ
Τίτλος στήληςΓάλα πρόβειο
Πλάτος στήλης80
Εμφάνιση συνόλων στηλών: ΝΑΙ

Στήλη: Γάλα γίδινο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου3
Περιγραφή στήληςΓάλα γίδινο
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΠροστίθεται στην συνολική ποσότητα
Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα: ΝΑΙ
Όνομα πεδίουGGP
Σελίδα Εμφάνιση
Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο: ΝΑΙ
Εμφάνιση στήλης / πλαισίου: ΝΑΙ
Τίτλος στήληςΓάλα γίδινο
Πλάτος στήλης80
Εμφάνιση συνόλων στηλών: ΝΑΙ

Στήλη: Σύνολο γάλακτος

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου4
Περιγραφή στήληςΣύνολο γάλακτος
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΒάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμούG2+G3  (Πρόσθεση των γραμμών 2 και 3)
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα: ΟΧΙ
Σελίδα Εμφάνιση
Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο: ΝΑΙ
Εμφάνιση στήλης / πλαισίου: ΝΑΙ
Τίτλος στήληςΣύνολο γάλακτος
Πλάτος στήλης80
Εμφάνιση συνόλων στηλών: ΝΑΙ

Σελίδα μεταφορά

Στην σελίδα μεταφορά, ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται τα στοιχεία των δελτίων παραλαβής κατά τον μετασχηματισμό αυτών σε τιμολόγιο.

Επιλέγουμε τα είδη αποθήκης, για τα οποία θα δημιουργούνται κινήσεις αποθήκης, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι τα είδη γάλα πρόβειο και γάλα γίδινο.

Πεδία μεταφοράς

Ορίζουμε ποιες στήλες της ομάδας δελτίου παραλαβής θα μεταφέρονται στις κινήσεις ειδών, αλλά και στις εγγραφές αποτελεσμάτων δελτίων παραλαβής. Κάθε πεδίο μεταφοράς περιέχει κάποια βασικά στοιχεία για το είδος και τις στήλες μεταφοράς που ορίζουν τι θα αποστέλλεται στις γραμμές των παραστατικών. Παράδειγμα για το πρόβειο γάλα:

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός είδους01-003 (Γάλα πρόβειο)
Είδος αγαθού3 – Γάλα πρόβειο

Στήλες μεταφοράς

Μεταφερόμενη στήλη: Γάλα πρόβειο

Η στήλη περιέχει πληροφορίες για την μεταφορά της ποσότητας του προβείου γάλακτος:

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς1
Πεδίο αποδοχήςΠοσότητα μονάδος μέτρησης 1
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης (Θα μεταφερθεί το περιεχόμενο της στήλης)
Μεταφερόμενη στήληΓάλα πρόβειο
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΆθροισμα (Άθροισμα στήλης)

Μεταφερόμενη στήλη: Καμία

Δημιουργούμε μία επιπλέον στήλη μεταφοράς για την μεταφορά της τιμής αγοράς του γάλακτος:

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς2
Πεδίο αποδοχήςΤιμή μονάδος αρχική
Τρόπος ορισμού στήληςΣταθερή τιμή
Μεταφερόμενη στήλη
Αριθμός δεκαδικών τιμής4
Σταθερή τιμή0,9124
Αθροιστική συνάρτησηΧωρίς αθροιστική συνάρτηση

Στην τρέχουσα περίπτωση, ορίσαμε μία σταθερή τιμή αγοράς γάλακτος για όλους τους παραγωγούς (0,9124) που δεν είναι και η καλύτερη περίπτωση. Θα μπορούσαμε στο πλαίσιο Τρόπος ορισμού τιμής να επιλέξουμε μία από τις τιμές Συμφωνηθείσα τιμή μονάδος (Τιμή ανά παραγωγό) ή Τιμή μονάδος κλίμακας παραγωγού (Διαμόρφωση τιμής ανάλογα με την εισκομισθείσα ποσότητα του παραγωγού). Οι τιμές αυτές ορίζονται στα αγαθά παραγωγών (Αρχεία – Αγαθά παραγωγών).

Η ομάδα στηλών δελτίων παραλαβής είναι έτοιμη και μπορεί να καταχωρηθεί και να δημιουργηθεί ο πίνακας στην βάση δεδομενων.

Δημιουργία τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων

Χρειαζόμαστε ένα τύπο για το συγκεντρωτικό δελτίο παραλαβής και έναν τύπο για το τιμολόγιο αγοράς (π.χ. αυτοτιμολόγηση).

Τύπος παραστατικού: Δελτίο παραλαβής ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (Αυτοτιμολόγηση)

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός24
ΠεριγραφήΔελτίο παραλαβής ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (Αυτοτιμολόγηση)
Σελίδα Βασικά
Τύπος λογαριασμώνΠαραγωγός
Στάδιο παραστατικούΔελτίο / Τιμολόγιο
Μετασχηματίζεται: ΝΑΙ
Τύπος κίνησης είδους124 – Δελτίο παραλαβής από παραγωγό
Μετασχηματίζεται σε74
Επόμενο παραστατικό74 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ- ΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Χρήση παραστατικούΣτα δελτία παραλαβής (Συλλογές)
Σελίδα Αγαθά
Προτεινόμενη ομάδα στηλών1 – Ομάδα γάλακτος
Καταχώριση κενών γραμμών στα συγκεντρωτικά: ΝΑΙ

 

Τύπος παραστατικού: Δελτίο παραλαβής ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (Αυτοτιμολόγηση)

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός74
ΠεριγραφήΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ- ΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σελίδα Βασικά
Τύπος λογαριασμώνΠαραγωγός
Στάδιο παραστατικούΤιμολόγιο
Μετασχηματίζεται: ΟΧΙ
Τύπος κίνησης είδους172 – Αυτοτιμολόγηση – Τιμολόγιο πώλησης
Τύπος κίνησης λογαριασμού134 – Τιμολόγιο παραλαβής – Αυτοτιμολόγηση
Χρήση παραστατικούΣτα κανονικά παραστατικά
Σελίδα Λοιπά
Τρόπος υπολογισμού αυτόματων ειδών ΔΕΚΑυτόματος υπολογισμός