Δελτία παραλαβής τομάτας

Δελτία παραλαβής τομάτας – Χρήση για ομάδα παραγωγών

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται ανάλυση μίας ομάδας παραγωγών (ΟΠ) που συλλέγει βιομηχανική τομάτα και την διανέμει σε εργοστάσια τοματοπολτού.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία των λογαριασμών των εργοστασίων (Πελάτες),
 2. Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών για τα είδη ΦΕΚ,
 3. Δημιουργία των ειδών ΦΕΚ,
 4. Δημιουργία του είδους Βιομηχανική τομάτα,
 5. Δημιουργία είδους αγαθού τομάτας
 6. Δημιουργία κλίμακας αγαθών
 7. Δημιουργία συμβάσεων,
 8. Δημιουργία των κατάλληλων τύπων κινήσεων ειδών, τύπων κινήσεων λογαριασμών και τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων.

Στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών πέραν της τομάτας, θα πρέπει να υπολογίζονται και κάποιες επιβαρύνσεις ή κρατήσεις. Έτσι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα είδος την βιομηχανική τομάτα και κάποια είδη ΦΕΚ (Φόρων – Επιβαρύνσεων – Κρατήσεων) που θα την συνοδεύουν. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες συμβάσεις που έχει συνάψει η Ο.Π. με τα ενδιαφερόμενα εργοστάσια τοματοπολτού. Τα είδη δημιουργούνται εφ’ άπαξ για όλες τις χρήσεις, σε αντίθεση με τις συμβάσεις που πρέπει να δημιουργούνται ανά χρήση.

Στο τρέχον παράδειγμα υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούμε τις παρακάτω επιβαρύνσεις και κρατήσεις που θα υπολογίζονται στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών:

 1. ΕΛΓΑ. Κράτηση, η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας.
 2. Επιδότηση βιομηχανικής τομάτας. Επιβάρυνση, η οποία υπολογίζεται με τιμή 0,0345 επί την συνολική ποσότητα.
 3. Εισφορά Σχέδιο Αναγνώρισης, μία κράτηση που υπολογίζεται με ποσοστό 2,22% επί της καθαρής αξίας.
 4. Λειτουργικό, που είναι επίσης μία κράτηση, η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 3,33% επί της καθαρής αξίας.

Τα ποσοστά και οι τιμές μπορούν βέβαια να διαφέρουν.

Θα πρέπει επίσης να τροποποιήσουμε κατάλληλα και τον αριθμό δεκαδικών για την σωστή αποτύπωση των αριθμών.

Δημιουργία των λογαριασμών των εργοστασίων

Αρχικώς δημιουργούμε λογαριασμούς πελατών για όλα τα εργοστάσια με τα οποία έχουμε συνάψει συμβάσεις για παράδοση τομάτας.

Η εργασία εκτελείται από το μενού: Αρχεία – Λογαριασμοί εμπορικού – Δημιουργία νέου λογαριασμού.

Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών

Για την ορθή μεταφορά στην γενική λογιστική θα πρέπει να δημιουργήσουμε τέσσερις λογιστικούς χαρακτηρισμούς, έναν για κάθε είδος ΦΕΚ. Οι λογιστικοί χαρακτηρισμοί χρειάζονται, ώστε να εισάγουμε τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα λογιστικών χαρακτηρισμών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών – Λογιστικοί χαρακτηρισμοί στο πλαίσιο Πίνακας).

Λογιστικός χαρακτηρισμός: Λειτουργικό

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός202
ΠεριγραφήΛειτουργικό
Επιλογή προθεμάτωνΣταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών75-00-04-001
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών54-00-75

Λογιστικός χαρακτηρισμός: Επιχειρησιακό

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός203
ΠεριγραφήΕπιχειρησιακό
Επιλογή προθεμάτωνΣταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών75-00-04-000
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών54-00-75

Λογιστικός χαρακτηρισμός: Επιδότηση τομάτας

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός204
ΠεριγραφήΕπιδότηση τομάτας
Επιλογή προθεμάτωνΣταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών33-14-00-000
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών 

Λογιστικός χαρακτηρισμός: ΕΛΓΑ

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός205
ΠεριγραφήΕΛΓΑ τομάτας
Επιλογή προθεμάτωνΣταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών54-06-00-001
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών 

Δημιουργία ειδών ΦΕΚ

Δημιουργούμε στην συνέχεια τα τέσσερα είδη ΦΕΚ:

Είδος: Λειτουργικό

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδουςΚρατήσεις αγορών
Κωδικός55-01-001
ΠεριγραφήΛειτουργικό
Κατηγορία ΦΠΑ3 – 18%
Μονάδα μέτρησης1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός202 – Λειτουργικό
Κατηγορία είδουςΔεν είναι απαραίτητη
Η αξίαΥπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό3,33
Τύποι ειδών14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα5 – Αγρότης

Είδος: Εισφορά σχέδιο αναγνώρισης

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδουςΚρατήσεις αγορών
Κωδικός55-02-001
ΠεριγραφήΕισφορά σχέδιο αναγνώρισης
Κατηγορία ΦΠΑ3 – 18%
Μονάδα μέτρησης1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός203 – Επιχειρησιακό
Κατηγορία είδουςΔεν είναι απαραίτητη
Η αξίαΥπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό2,22
Τύποι ειδών14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα5 – Αγρότης

Είδος: ΕΛΓΑ τομάτας

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδουςΚρατήσεις αγορών
Κωδικός55-01-003
ΠεριγραφήΕΛΓΑ (Τομάτας)
Κατηγορία ΦΠΑ9 – 0%
Μονάδα μέτρησης1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός205 – ΕΛΓΑ τομάτας
Κατηγορία είδουςΔεν είναι απαραίτητη
Η αξίαΥπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό3
Τύποι ειδών14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα5 – Αγρότης

Είδος: Επιδότηση βιομηχανικής τομάτας

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδουςΕπιβαρύνσεις αγορών
Κωδικός55-02-001
ΠεριγραφήΕπιδότηση βιομηχανικής τομάτας
Κατηγορία ΦΠΑ9 – 0%
Μονάδα μέτρησης1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός204 – Επιδότηση τομάτας
Κατηγορία είδουςΔεν είναι απαραίτητη
Η αξίαΥπολογίζεται με τιμή επί την ποσότητα των ειδών
Ποσοστό0,0345
Τύποι ειδών14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα5 – Αγρότης

Σε όλα τα παραπάνω είδη ΦΕΚ, ορίσαμε ως είδη αποδέκτες αυτά που έχουν τύπο 14 (Πρώτη ύλη) και κατηγορία 2004 (Τομάτα) και ως λογαριασμούς αποδέκτες, αυτούς με τύπο 15 (Παραγωγός) και επάγγελμα 5 (Αγρότης). Ο ορισμός αυτών χρειάζεται, ώστε να γνωρίζει η εφαρμογή για ποια είδη και ποιους λογαριασμούς να εισάγει στο παραστατικό τα είδη ΦΕΚ και στην συνέχεια να υπολογίσει τις αξίες αυτών. Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε περισσότερο τα είδη και τους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας και τις κατηγορίες αυτών. Για να γίνει κατανοητό, εάν αγοράσουμε το είδος βιομηχανική τομάτα από κάποιον προμηθευτή ή από κάποιον παραγωγό που στο επάγγελμά του έχουμε ορίσει Έμπορος, τότε η εφαρμογή δεν θα υπολογίσει τις αξίες των αντίστοιχων ειδών ΦΕΚ.

Δημιουργία είδους τομάτας

Εφ’ όσον δημιουργήσαμε τα είδη ΦΕΚ για την τομάτα, δημιουργούμε το είδος της τομάτας:

Είδος: Βιομηχανική τομάτα

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Τύπος είδους14 – Πρώτη ύλη
Κωδικός71-71-001
ΠεριγραφήΒιομηχανική τομάτα
Κατηγορία ΦΠΑ2 – 9%
Μονάδα μέτρησης2 – Κιλό
Λογιστικός χαρακτηρισμός37 – Α’ ύλες 0%
Κατηγορία είδους2004 – Τομάτα (Απαραίτητη)

Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην σελίδα Μον. μέτρησης για να εισάγουμε τα αυτόματα είδη ΦΕΚ που ορίσαμε παραπάνω. Επίσης σημειώνουμε το πλαίσιο Δέχεται φόρους – επιβαρύνσεις – κρατήσεις αγορών (ΦΕΚ).

Ο ορισμός των ειδών ΦΕΚ στο είδος της βιομηχανικής τομάτας θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο ή μη υπολογισμό αυτών κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και τον μετασχηματισμό αυτών σε εκκαθαρίσεις παραγωγών.

Δημιουργία είδους αγαθού τομάτας

Δημιουργούμε ένα είδος αγαθού, το οποίο χρειάζεται κυρίως για την συγκέντρωση και τον μετασχηματισμό των δελτίων παραλαβής.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα Είδη αγαθών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες αγροτικών προϊόντων – Είδη αγαθών στο πλαίσιο Πίνακας).

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός31
ΠεριγραφήΤομάτα
Τύπος παραγωγούΠαραγωγός τομάτας

Δημιουργία κλίμακας αγαθών

Δημιουργούμε μία ή περισσότερες γενικές κλίμακες αγαθών. Αυτές περιέχουν τις τιμές μονάδος αγοράς της τομάτας ανά brix. Είναι οι βασικές κλίμακες τιμών για την τομάτα ανά εργοστάσιο.

Εάν έχουμε και κλίμακες ποιοτικών ελαττωμάτων, τις δημιουργούμε και αυτές.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα Είδη αγαθών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες αγροτικών προϊόντων – Γενικές κλίμακες αγαθών στο πλαίσιο Πίνακας):

 

Δημιουργία ομάδων στηλών δελτίων παραλαβής

Οι συμβάσεις που συνάπτουν οι Ο.Π. διαφέρουν ανά εργοστάσιο και ανά χρήση βέβαια. Είναι το δύσκολο στην όλη υλοποίηση και αυτές αποτυπώνονται στην εφαρμογή ως ομάδες στηλών δελτίων παραλαβής. Μία ομάδα στηλών δελτίων παραλαβής συνδέεται με πίνακα στην βάση δεδομένων, ο οποίος δημιουργείται από την εφαρμογή με την καταχώρηση της ομάδας στηλών δελτίων παραλαβής. Τα πεδία του πίνακα αυτού αντιστοιχούν στις στήλες της ομάδας.

Παράδειγμα σύμβασης:

Το εργοστάσιο ορίζει μία κλίμακα τιμών ανά αριθμό brix με παράδοση στο χωράφι. Η τιμή μονάδας ανά κιλό αυξάνεται κατά 0,0020 εάν η τομάτα παραδοθεί στο εργοστάσιο. Μειώνεται δε εάν υπάρχουν ποιοτικά ελαττώματα (Π.Ε.) και για κάθε ποσοστιαία μονάδα ποιοτικών ελαττωμάτων, η τιμή μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό, Δηλαδή με Π.Ε. 1% η τιμή μειώνεται κατά 1%, για 2% η τιμή μειώνεται κατά 2%, κοκ.

Ομάδα στηλών ΔΠΑΠ: BRIX 2005

Εισάγουμε τα βασικά στοιχεία της ομάδας. Προσοχή! Ο πίνακας να δημιουργηθεί στο τέλος της εισαγωγής όλων των στοιχείων της ομάδας.

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Κωδικός1
ΠεριγραφήBRIX 2005
 Σελίδα Βασικά
Όνομα πίνακαDPAP001
Τύπος λογαριασμώνΠαραγωγός
Βάση περιόδωνΜήνας
Στήλες ποσότητας ομάδας2,3,4,5,6
 Σελίδα Τίτλοι
Πάνω απόσταση τίτλων5
Απόσταση οριζ. τίτλων5
Πλάτος οριζοντίων τίτλων120
 Σελίδα Μετασχηματισμός
Προτεινόμενη έκδοσηΜη εκτελεσμένο
 Να προτείνεται δημιουργία εγγραφών αποτελεσμάτων
Πεδία ομαδοποίησης κατά την συγκέντρωσηTMA
 Σελίδα Λοιπά
Προτεινόμενος λογ/σμόςBRIX AE
 Ακολουθεί το καθεστώς ΦΠΑ του κυρίως λογαριασμού

Ορίζουμε τον προτεινόμενο λογαριασμό, ώστε σε συνδυασμό με τις παραμέτρους του τύπου παραστατικού αγορών, η εφαρμογή μετά την καταχώρηση του δελτίου παραλαβής, να δημιουργήσει και εμφανίσει στην οθόνη το δελτίο αποστολής που αφορά στον λογαριασμό του εργοστασίου. Το δελτίο αποστολής είναι ίδιο με το δελτίο παραλαβής με την διαφορά ότι ως βασικό λογαριασμό έχει τον λογαριασμό του εργοστασίου παραλαβής και μηδενίζει την τιμή του αριθμού παραστατικού, τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης.

Σημειώνουμε δε και το πλαίσιο Ακολουθεί το καθεστώς ΦΠΑ του κυρίως λογαριασμού, ώστε εάν ο παραγωγό έχει καθεστώς ΦΠΑ κανονικό, και το δελτίο αποστολής να έχει το ίδιο καθεστώς.

Στήλες ομάδος

Στην συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε τις στήλες (πεδία) της ομάδας. Με την μετάβαση στην σελίδα Στήλες, παρατηρούμε ότι η εφαρμογή έχει εισάγει ήδη ένα πεδίο με όνομα AAE, που είναι ο αύξων αριθμός εγγραφής. ΔΕΝ το διαγράφουμε.

Στήλη: Μικτό βάρος

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου2 (1 έχει λάβει το πεδίο AAE).
Περιγραφή στήληςΜικτό βάρος
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουMBT
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΜικτό βάρος
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Το μικτό βάρος του φορτίου θα εισάγεται από τον χρήστη και θέλουμε να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Απόβαρο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου3
Περιγραφή στήληςΑπόβαρο
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουAPB
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΑπόβαρο
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Επίσης το απόβαρο θα εισάγεται από τον χρήστη και να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Καθαρό βάρος

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου4
Περιγραφή στήληςΚαθαρό βάρος
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΒάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμούS2-S3
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΚαθαρό βάρος
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Το καθαρό βάρος υπολογίζεται από την διαφορά του μικτού βάρους μείον το απόβαρο. Η έκφραση υπολογισμού S2-S3 ορίζει ακριβώς αυτό: S2 (Μικτό βάρος) – S3 (Απόβαρο). Το καθαρό βάρος επειδή είναι υπολογιζόμενο, δεν χρειάζεται να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Βάρος απομείωσης

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου5
Περιγραφή στήληςΒάρος απομείωσης
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουBAM
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΒάρος απομείωσης
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Τo βάρος απομείωσης θα εισάγεται από τον χρήστη και θα κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Πληρωτέο βάρος

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου6
Περιγραφή στήληςΠληρωτέο βάρος
Τύπος δεδομένωνΠοσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένωνΒάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμούS4-S5
  
Τρόπος συμπερίληψηςΠροστίθεται στην συνολική ποσότητα
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουPBA
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΠληρωτέο βάρος
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Το πληρωτέο βάρος είναι υπολογιζόμενο ως καθαρό βάρος μείον βάρος απομείωσης. Καταχωρείται στον πίνακα της βάσης δεδομένων, διότι είναι ουσιαστική η ποσότητα επί της οποίας θα υπολογίζεται η αξία της εκκαθάρισης.

Στήλη: Αριθμός brix

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου7
Περιγραφή στήληςΑριθμός brix
Τύπος δεδομένωνΠοσοστό
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουABR
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΑριθμός brix
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Είναι ο αριθμός των brix της τομάτας. Βάσει του αριθμού brix, θα λαμβάνεται η αρχική τιμή αγοράς.

Στήλη: Αρχική τιμή

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου8
Περιγραφή στήληςΑρχική τιμή
Τύπος δεδομένωνΔεκαδικός
Τρόπος λήψης δεδομένωνΒάσει κλίμακας
Αριθμός δεκαδικών5
Κλιμακώμενη στήλη7 (Αριθμός brix)
Κωδικός κλίμακας1 – Κλίμακα τιμών BRIX AE 2005
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουATI
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΑρχική τιμή
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Η αρχική τιμή λαμβάνει κάποια τιμή από την κλίμακα τιμών BRIX ΑΕ 2005. Το κριτήριο βάσει του οποίου θα λάβει την τιμή, είναι η τιμή του πλαισίου αριθμός brix (Κλιμακώμενη στήλη 7).

Στήλη: Ποιοτικά ελαττώματα

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου9
Περιγραφή στήληςΠοιοτικά ελαττώματα
Τύπος δεδομένωνΔεκαδικός ή Ποσοστό ή Ακέραιος
Τρόπος λήψης δεδομένωνΑπό τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουPPE
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΠοιοτικά ελαττώματα
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

 

Στήλη: Τελική τιμή

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου10
Περιγραφή στήληςΤελική τιμή
Τύπος δεδομένωνΔεκαδικός
Τρόπος λήψης δεδομένωνΒάσει έκφρασης υπολογισμού
Αριθμός δεκαδικών5
Έκφραση υπολογισμούS8*(1-S9/100)
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίουTTI
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΤελική τιμή
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Η τελική τιμή υπολογίζεται βάσει του τύπου S8*(1-S9/100). Δηλαδή η αρχική τιμή μειώνεται κατά το ποσοστό των ποιοτικών ελαττωμάτων. Κρατείται δε στην βάση δεδομένων, διότι είναι ουσιαστικά η πραγματική τιμή αγοράς.

Στήλη: Καθαρή αξία

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου11
Περιγραφή στήληςΚαθαρή αξία
Τύπος δεδομένωνΑξία
Τρόπος λήψης δεδομένωνΒάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμούS6*S10
Τρόπος συμπερίληψηςΧωρίς συμπερίληψη
 Σελίδα Εμφάνιση
 Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
 Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίουΚαθαρή αξία
Πλάτος πλαισίου100
Θέση πλαισίουΣε επόμενη γραμμή

Η καθαρή αξία υπολογίζεται βάσει του τύπου Πληρωτέο βάρος * Τελική τιμή, έτσι δεν χρειάζεται να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Σελίδα μεταφορά

Στην σελίδα μεταφορά, ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται τα στοιχεία των δελτίων παραλαβής κατά τον μετασχηματισμό αυτών σε τιμολόγιο.

Επιλέγουμε το είδος (ή είδη) αποθήκης, για το οποίο θα δημιουργούνται κινήσεις αποθήκης, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το είδος με κωδικό 71-71-001, Βιομηχανική τομάτα. Στο είδος αγαθού επιλέγουμε το είδος αγαθού που δημιουργήσαμε: 31 – Τομάτα.

Πεδία μεταφοράς

Ορίζουμε ποιες στήλες της ομάδας δελτίου παραλαβής θα μεταφέρονται στις κινήσεις ειδών, αλλά και στις εγγραφές αποτελεσμάτων δελτίων παραλαβής.

Πεδίο: Μικτό βάρος

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς1
Πεδίο αποδοχήςΔεκαδική τιμή 1
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΜικτό βάρος
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΆθροισμα

Το μικτό βάρος μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 1 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Απόβαρο

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς2
Πεδίο αποδοχήςΔεκαδική τιμή 2
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΑπόβαρο
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΆθροισμα

Το απόβαρο μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 2 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Βάρος απομείωσης

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς3
Πεδίο αποδοχήςΔεκαδική τιμή 3
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΒάρος απομείωσης
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΆθροισμα

Το βάρος απομείωσης μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 3 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Πληρωτέο βάρος

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς4
Πεδίο αποδοχήςΠοσότητα μονάδος μέτρησης 1
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΠληρωτέο βάρος
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΆθροισμα

Το πληρωτέο βάρος μεταφέρεται στο πεδίο Ποσότητα μονάδος μέτρησης 1 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Μεταφέρεται επίσης στο ίδιο πεδίο της κίνησης είδους.

Πεδίο: Αριθμός Brix

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς5
Πεδίο αποδοχήςΔεκαδική τιμή 4
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΑριθμός Brix
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΧωρίς αθροιστική συνάρτηση

Ο αριθμός brix μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 4 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Τελική τιμή

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς6
Πεδίο αποδοχήςΤιμή μονάδος αρχική
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΤελική τιμή
Αριθμός δεκαδικών τιμής5
Αθροιστική συνάρτησηΧωρίς αθροιστική συνάρτηση

Η τελική τιμή μεταφέρεται στο πεδίο Τιμή μονάδος αρχική της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και χρησιμοποιείται ως πεδίο ομαδοποίησης.  Μεταφέρεται επίσης στο ίδιο πεδίο της κίνησης είδους.

Πεδίο: Ποιοτικά ελαττώματα

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς7
Πεδίο αποδοχήςΔεκαδική τιμή 5
Τρόπος ορισμού στήληςΤιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήληΠοιοτικά ελαττώματα
Αριθμός δεκαδικών τιμής2
Αθροιστική συνάρτησηΧωρίς αθροιστική συνάρτηση

Το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 5 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Σελίδα Περιγραφή είδους

Στην σελίδα, ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώνεται η περιγραφή του είδους κατά τον μετασχηματισμό των δελτίων παραλαβής σε τιμολόγιο. Η περιγραφή συνίσταται από τα προθέματα που δημιουργούνται από τις γραμμές διαμόρφωσης περιγραφής είδους.

Γραμμή: 1

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης1
Τρόπος διαμόρφωσηςΣταθερό πρόθεμα
Σταθερό πρόθεμαΒιομηχανική τομάτα

Θα λαμβάνεται το πρόθεμα Βιομηχανική τομάτα.

Γραμμή: 2

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης2
Τρόπος διαμόρφωσηςΠεριγραφή εύρους κλιμακώμενου πεδίου
Κλιμακώμενο πεδίοΔεκαδική τιμή 4
Κωδικός κλίμακας1 – Κλίμακα τιμών BRIX ΑΕ 2005

Θα λαμβάνεται η περιγραφή εύρους της κλίμακας Κλίμακα τιμών BRIX ΑΕ 2005. Ορίσαμε στις στήλες μεταφοράς, ότι ο αριθμός brix θα μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 4 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Εάν ο αριθμός brix είναι 4,8, τότε θα ληφθεί η περιγραφή Brix 4,50 – 4,99, όπως ορίσαμε στην παραπάνω κλίμακα.

Γραμμή: 3

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης3
Τρόπος διαμόρφωσηςΣταθερό πρόθεμα
Σταθερό πρόθεμα Π.Ε.

Θα λαμβάνεται το πρόθεμα  Π.Ε. .

Γραμμή: 4

ΠλαίσιοΤιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης4
Τρόπος διαμόρφωσηςΈκφραση διαμόρφωσης περιγραφής
Έκφραση υπολογισμούMSyge.DT5

Λαμβάνεται το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων. Το MSyge αναφέρεται σε εσωτερικό πίνακα δεδομένων κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και απεικονίζει ουσιαστικά τα στοιχεία μίας εγγραφής αποτελεσμάτων δελτίων παραλαβής. Το DT5 αναφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 5, το πεδίο λαμβάνει το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων, όπως ορίσαμε στις στήλες μεταφοράς.

Παράδειγμα

Εάν ο αριθμός brix είναι 4,8 και το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων 6, τότε η περιγραφή του είδους διαμορφώνεται ως:

Βιομηχανική τομάτα Brix 4,50 – 4,99 Π.Ε. 6

 

Δημιουργία τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων

Χρειαζόμαστε δύο τύπους παραστατικών, έναν για το δελτίο παραλαβής αγροτικών προϊόντων και έναν για το δελτίο αποστολής στο εργοστάσιο. Επίσης δύο τύπους, στους οποίους θα μετασχηματίζονται τα παραπάνω. Δηλαδή το δελτίο παραλαβής να μετασχηματίζεται σε εκκαθάριση παραγωγού και το δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο πώλησης. Στην δοκιμαστική εφαρμογή υπάρχουν τα κάτωθι:

23 – Δελτίο παραλαβής αγροτικών προϊόντων

71 – Εκκαθάριση για λογαριασμό του παραγωγού

211 – Δελτίο αποστολής αγροτικών προϊόντων

270 – Τιμολόγιο πώλησης (Αγροτικών προϊόντων)

Πλην του Δελτίου παραλαβής, οι άλλοι τύποι παραστατικών δεν διαφέρουν από τους κοινούς τύπους. Για τον τύπο Δελτίο παραλαβής πρέπει να ορίσουμε ότι αυτός χρησιμοποιείται στα δελτία παραλαβής και να ορίσουμε κάποιες παραμέτρους για την αυτόματη γένεση του δεύτερου παραστατικού: