Συναλλασσόμενοι

Συναλλασσόμενοι είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται ή έχουν σχέση με την επιχείρηση. Π.χ. ένας πελάτης, ένας προμηθευτής, μία τράπεζα, ένας φίλος, κλπ.

Σε έναν συναλλασσόμενο, μπορούμε να καταχωρήσουμε μία ή περισσότερες διευθύνσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως διεύθυνση έδρας, υποκαταστήματος, οικίας, κλπ. Βάσει του χαρακτηρισμού της διεύθυνσης μπορούμε να δημιουργήσουμε μετέπειτα λογαριασμούς για τον συναλλασσόμενο, όπως λογαριασμό πελάτη, προμηθευτή, κλπ. Οι λογαριασμοί του συναλλασσομένου είναι αυτοί που κινούνται στην εφαρμογή, και όχι ο συναλλασσόμενος. Για να γίνει κατανοητό, δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Υποθέτουμε ότι η εταιρία μας συναλλάσσεται με την εταιρία ΥΠΟΛΚΑΤ ΑΕ, η οποία έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη και ένα υποκατάστημα στον Βόλο. Οι σχέσεις της εταιρίας μας με την ΗΛΚΑΤ ΑΕ είναι:

  • Το κατάστημα Θεσσαλονίκης είναι πελάτης και προμηθευτής για την εταιρία.
  • Το κατάστημα Βόλου είναι μόνο πελάτης.

Για το παραπάνω παράδειγμα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν συναλλασσόμενο με την επωνυμία ΗΛΚΑΤ ΑΕ, δύο διευθύνσεις με χαρακτηρισμού Έδρα και Υποκατάστημα Συναλλασσομένου αντίστοιχα και τρεις λογαριασμούς: Προμηθευτής Θεσσαλονίκης, Πελάτης Θεσσαλονίκης, Πελάτης Βόλου.

Δείτε εικόνες με τα αντίστοιχα παράθυρα. Κάντε κλικ εδώ

Ίσως αναρωτηθείτε: Πρέπει να κάνω όλα αυτά για να περάσω έναν πελάτη; Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα εισαγωγής ενός νέου λογαριασμού πελάτη ή προμηθευτή με ταυτόχρονη δημιουργία της εγγραφής συναλλασσομένου είτε από το παράθυρο επεξεργασίας λογαριασμών, είτε από τα παράθυρα επεξεργασίας παραστατικών και κινήσεων.

Παράθυρο Επεξεργασίας Συναλλασσομένου

Η καρτέλα Βασικά περιέχει τα βασικά στοιχεία του συναλλασσομένου.

 

Καρτέλα Προσωπικά

Η καρτέλα Προσωπικά εμφανίζεται σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος είναι και φυσικό πρόσωπο, οπότε μας δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης προσωπικών του στοιχείων.

Καρτέλα Διευθύνσεις

Περιέχει τις διευθύνσεις του συναλλασσομένου. Η επεξεργασία (εισαγωγή ή μεταβολή) μίας διεύθυνσης εμφανίζεται στο παράθυρο που ακολουθεί:

Για κάθε εγγραφή διεύθυνσης εισάγουμε τα στοιχεία της φυσικής διεύθυνσης, την γεωγραφική περιοχή και το καθεστώς ΦΠΑ. Το πλαίσιο ελέγχου Ενεργή διεύθυνση χρησιμοποιείται στην  περίπτωση που για την τρέχουσα διεύθυνση θέλουμε να δημιουργήσουμε λογαριασμούς πελατών, προμηθευτών, κλπ. Το πεδίο Τύπος διεύθυνσης μπορεί να λάβει τις παρακάτω τιμές:

 

Α/ΑΠεριγραφή Τύπου ΔιεύθυνσηςΠαρατηρήσεις
1Έδρα Συναλλασσομένου Μία έδρα ανά συναλλασσόμενο.
2Υποκατάστημα Συναλλασσομένου
3Αποθηκευτικός Χώρος Συναλλασσομένου Οι αποθηκευτικοί χώροι συνδέονται με υποκατάστημα και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε λογαριασμούς προμηθευτών και πελατών.
4Διεύθυνση Οικίας
5Άλλη Διεύθυνση
6Έδρα Εταιρίας Μία έδρα ανά εταιρία (της επιχείρησης)
7Υποκατάστημα Εταιρίας
8Αποθηκευτικός Χώρος Εταιρίας

Καρτέλα Επικοινωνία

Περιέχει αριθμούς τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις ιστοσελίδων). Απεριόριστος αριθμός εγγραφών. Δυνατότητα κλήσης αριθμού τηλεφώνου (εάν υπάρχει εγκατεστημένο modem στον υπολογιστή που τρέχει η εφαρμογή) και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Καρτέλα Λοιπά

Η καρτέλα Λοιπά περιέχει ονόματα υπευθύνων και αριθμούς λογαριασμών τραπέζης. Απεριόριστος αριθμός εγγραφών.

Καρτέλα Σχόλια

Η καρτέλα Σχόλια περιέχει σχόλια για τον συναλλασσόμενο.

Καρτέλα Σχέσεις

Η καρτέλα περιέχει τους λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί για τον συναλλασσόμενο.